Gmina Sobków - Gminny Portal Internetowy

Profilaktyka i przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz narkomanii

 

 

GMINNA KOMISJA DS. PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W SOBKOWIE

 

1.Prawne podstawy działania

Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działa na terenie Gminy Sobków, prowadząc działalność w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w oparciu o przepisy ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz.U. z 2012 r., poz. 1356 z późn. zm.) a także na podstawie art. 5 i art. 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii  (Dz.U. z 2012, poz.124).

Zarządzenie Nr 20.2015 Wójta Gminy Sobków z dnia 12 lutego 2015 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  z późniejszymi zmianami.

2.Skład Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sobkowie:

Przewodniczący:                      Jan Chatys

Z-ca przewodniczącego:          Małgorzata Słotwińska

Członkowie:              

 • Jadwiga Motyczyńska                                    
 • Stanisław Osowski                                          
 • Mieczysław Graca                               
 • Ewelina Kwas                              
 • Henryk Baran                                        
 • Mariola Bilewicz                                        

  

W skład Komisji wchodzą osoby przeszkolone w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, które przejawiają inicjatywę i aktywność w realizowaniu planowanych zadań.

 

Posiedzenia Komisji odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej niż raz w miesiącu, w budynku Urzędu Gminy w Sobkowie  (nad Gminną Biblioteką Publiczną).

 

3.Zadania Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sobkowie

 

Do zadań Komisji, wynikających z ustawy z dnia 26 października 1982roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi  należy w szczególności:

 • inicjowanie, działań określonych w art. 41 ust.1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;
 • konstruowanie Gminnego Programu  Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, corocznie uchwalanego przez Radę Gminy;
 • wydawanie opinii o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży napojów alkoholowych z uchwałami Rady Gminy w sprawie – liczby punktów sprzedaży oraz zasad ich usytuowania;
 • podejmowanie działań związanych z edukacją i profilaktyką uzależnień;
 • podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osób uzależnionych od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchylają się od pracy albo systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny;
 • podejmowanie działań informacyjnych i wspierających dla osób ich rodzin, w których występuje problem alkoholowy;
 • prowadzenie rozmów z członkami rodzin osoby uzależnionej od alkoholu, zmierzających do podejmowania przez nich leczenia współuzależnienia;
 • prowadzenie kontroli przestrzegania warunków i zasad sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych na podstawie upoważnienia Wójta Gminy Sobków; podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 131 i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Sobków na rok 2014


Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Sobków na rok 2013


Uchwała Nr V/14/2015 Rady Gminy Sobków z dnia 23 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Sobków na rok 2015.

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Probłemów Ałkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Sobków za rok 2013


 

Gmina Sobków
Urząd Gminy w Sobkowie
Plac Wolności 12, 28-305 Sobków, woj. świętokrzyskietel.: 41 3871037, 3871022, fax: 41 3871034, email: sekretariat@sobkow.pl, http://www.sobkow.plNIP: 656-13-16-844NIP GMINY 656-22-15-944
Poprawny HTML 4.01 TransitionalPoprawny arkusz CSSPoprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x