Gmina Sobków - Gminny Portal Internetowy

Gospodarka odpadami komunalnymi

 

 

Nowy nr rachunku bankowego Urzędu Gminy w Sobkowie

60 8493 0004 0080 0700 0013 0236

na który należy wplacać należności za gospodarowanie

odpadami komunalnymi

 


 

Terminy wnoszenia opłat

za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

Zgodnie z uchwałą Nr XXI / 144 / 2016 Rady Gminy Sobków z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uchwalone zostały nowe terminy płatności za odpady komunalne:

1)                 do 31 marca za I kwartał,

2)                 do 30 czerwca za II kwartał,

3)                 do 30 września za III kwartał,

4)                 do 31 grudnia za IV kwartał.

Właściciele nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, uiszczają zryczałtowaną opłatę roczną za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie do 31 grudnia za dany rok.


Tryb uiszczania opłaty

za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi można uiszczać:

- u inkasenta (sołtysa)

- na nr rachunku bankowego Urzędu Gminy w Sobkowie

60 8493 0004 0080 0700 0013 0236.


 

Zawiadominie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi


 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Sobków za 2013/14

 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Sobków za 2015

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Sobków za 2016


Rejestr  działalności  regulowanej  w  zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Sobków

Załącznik nr 1 do wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości - Oświadczenie

Pełnomocnictwo


Wniosek o zmianę wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Sobków.

Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Sobków. 


 


"Kampania promująca sens hierarchii postępowania z odpadami, w tym mniej konsumpcyjny styl życia”

Broszura pod nazwą „Sens hierarchii postępowania z odpadami” została opracowana   i wydana na zlecenie Marszałka Województwa Świętokrzyskiego i skierowana jest do wszystkich mieszkańców naszego województwa bez względu na grupę wiekową.Broszura ma na celu realizację zadania pn. „Kampania promująca sens hierarchii postępowania  z odpadami, w tym mniej konsumpcyjny styl życia”, wynikającego z Krajowego programu zapobiegania powstawaniu odpadów przyjętego przez Radę Ministrów w dniu 26.06.2014r.

Zapraszamy do pobrania i zapoznania się z broszurą:

Broszura do pobrania

 

UCHWAŁA Nr XXI/224/2012 RADY GMINY SOBKÓW z dnia 26 października 2012 r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.


UCHWAŁA Nr XXI/225/2012 RADY GMINY SOBKÓW z dnia 26 października 2012 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz zasad ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.


UCHWAŁA Nr XXI/227/2012 RADY GMINY SOBKÓW z dnia 26 października 2012 r. w sprawie  określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.


UCHWAŁA Nr XXIV/235/2012 RADY GMINY SOBKÓW z dnia 18 grudnia 2012 rok w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sobków


UCHWAŁA Nr XXIV/236/2012 RADY GMINY SOBKÓW z dnia 18 grudnia 2012 rok w sprawie określenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.


UCHWAŁA Nr XXIV/237/2012 RADY GMINY SOBKÓW z dnia 18 grudnia 2012 rok w sprawie określenia w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Sobków.

 Uchwała Nr XXXI/281/2013 Rady Gminy Sobków z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.


 Uchwała Nr XXXII/293/2013 Rady Gminy Sobków z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie ustalenia stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalych


Uchwała Nr XXXII/294/2013 Rady Gminy Sobków z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie terminu,częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.


Uchwała Nr XXXII/295/2013 Rady Gminy Sobków z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały  Nr XXIV/235/2012 Rady Gminy Sobków z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia  Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sobków.


Uchwała Nr XXXV/317/2013 Rady Gminy Sobków z dnia 26 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/235/2012 Rady Gminy Sobków z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sobków


Uchwała Nr XXXV/318/2013 Rady Gminy Sobków z dnia 26 września 2013r. w sprawie zmiany w uchwale Nr XXXIV/308/2013 Rady Gminy Sobków z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.


 Uchwała Nr XL 349/2014 Rady Gminy Sobków z dnia 12 marca 2014 roku w sprawie zmiany w uchwale
Nr XXXIV/308/2013 Rady Gminy Sobków z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komnnalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia
wysokości wynagrodzenia za inkaso.


Uchwała  Nr VII/32/2015 Rady Gminy Sobków z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji w sprawie ryczałtowej stawki opiaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno - wypoczynkowe.


Uchwała  Nr VII/33/2015 Rady Gminy Sobków z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie ryczałtowej stawki opIaty za gospodarowanie odpadami komnnalnymi za rok od domku letniskowego Inb od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno - wypoczynkowe.


Uchwała  Nr VII/34/2015 Rady Gminy Sobków z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunałnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.


Uchwała  Nr VII/35/2015 Rady Gminy Sobków z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opIaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opIaty.


Uchwała Nr XXI/144/2016 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi


Uchwała Nr XXI/145/2016 Rady Gminy W Sobkowie z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów na terenie Gminy Sobków, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.


Uchwała Nr XXI/146/2016 Rady Gminy W Sobkowie z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sobków


Uchwała Nr XXI/147/2016 Rady Gminy W Sobkowie z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie gminy Sobków, terminach i miejscu składania deklaracji oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Uchwała nr XXI/148/2016 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz zasad ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.


Uchwała Nr XXI/149/2016 Rady Gminy W Sobkowie z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych.


Gmina Sobków
Urząd Gminy w Sobkowie
Plac Wolności 12, 28-305 Sobków, woj. świętokrzyskietel.: 41 3871037, 3871022, fax: 41 3871034, email: sekretariat@sobkow.pl, http://www.sobkow.plNIP: 656-13-16-844NIP GMINY 656-22-15-944
Poprawny HTML 4.01 TransitionalPoprawny arkusz CSSPoprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x