Gmina Sobków - Gminny Portal Internetowy
Znajdujesz się w: Strona główna / AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI

 
2017-07-28

Nowe zasady wycinki drzew i krzewów

Wycinka drzew po nowemu

Aby wyciąć drzewo po 17 czerwca 2017 r. należy obowiązkowo:

-osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej zamiar wycinki poprzedza złożeniem
w Urzędzie Gminy w Sobkowie zgłoszenia z nr działki i miejscowości, w której rośnie drzewo oraz dane osoby składającej wniosek, a jeżeli nie jest właścicielem zgodę właściciela. Zgłoszenie obejmuje również złomy i wywroty spowodowane przez wiatr. (art. 83f ust.4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późniejszymi zmianami)

-uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzewa obowiązuje osoby prawne(przedsiębiorstwa, instytucje, zakłady) a także pod działalność gospodarczą, pod działalność rolniczą, w terenach objętych opieką konserwatora zabytków.

Przez teren gminy Sobków przebiega granica Chęcińsko –Kieleckiego Parku Krajobrazowego wzdłuż drogi powiatowej Brzegi, Szczepanów, Bizoręda do Jacowa obejmując obszar północnej części gminy od tej drogi ustanowionego uchwałą nr XXVI/371/16 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26 września 2016 roku. Zgodnie z § 6. Ust.1ptkt. 3 w obszarze parku zakazuje się „likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeśli nie wynikają z potrzeb ochrony przeciwpowodziowej lub zapewnienie ruchu drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania urządzeń wodnych”

Osoby fizyczne zamierzające wyciąć drzewa w wymienionym obszarze wnoszą również zgłoszenie z nr działki nazwą obrębu, swoje dane osobowe, zgodę właściciela, jeżeli nim nie są oraz zgodę odstępstwa od zakazu uzyskaną od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska ul. Szymanowskiego 6, 25-361 Kielce. Jeżeli zgłoszenie będzie niekompletne zostaną wezwani do uzupełnienia dokumentów.

Po wniesieniu zgłoszenia organ może wzywać o uzupełnienie braków a jeżeli dokumenty są kompletne ma czas 21 dni na przeprowadzenie oględzin i spisanie protokołu, po którym może wnieść sprzeciw
w ciągu 14 dni, jeżeli zajdą przesłanki ustawowe w tym zakresie. Zgłoszenie będzie ważne przez 6 miesięcy od daty sporządzenia protokołu z oględzin, jeżeli nie został wniesiony sprzeciw.

Osoby prawne oraz osoby zamierzające wyciąć drzewa lub krzewy (powyżej 25 m2 ) w związku z działalnością gospodarczą, rolniczą –budowa budynku gospodarczego, składają wniosek o wydanie zezwolenia (druk ze strony), oraz załączniki: prawo dysponowania nieruchomością podpisane przez osoby uprawnione, mapę z lokalizacją w odniesieniu do granic i obiektów istniejących lub planowanych, projekt planu nasadzeń lub przesadzenia.

Drzewa objęte obowiązkiem posiadaniem zezwolenia na usunięcie podlegają opłacie za każdy cm obwodu na wysokości 130 cm od gruntu, chyba, że zachodzą ustawowe możliwości zwolnienia. Wysokość opłat według gatunku drzewa i obwodu do 100 cm lub od 101 cm określa rozporządzenie ministra środowiska (Dz.U.2017 poz. 1330).

Obowiązek zgłoszeniowy i posiadanie zezwolenia na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody obejmuje - drzewa, których obwód na wysokości 5 cm od gruntuwynosi:

80 cm w przypadku topoli, wierzby, klonu

65 cm w przypadku kasztanowca, robinii akacjowej, platanu klonolistnego

50 cm w przypadku pozostałych gatunków drzew

-krzewy rosnące w skupisku o powierzchni powyżej 25m2z wyłączeniem pełniących funkcje ozdobne
i przywrócenia gruntów rolnych dotychczas nieużytkowanych do użytkowania rolniczego.

W obszarze Chęcińsko –Kieleckiego Parku Krajobrazowego nie określono obwodów i gatunków, od których jest zakaz usuwania, zatem objęte są wszystkie drzewa młode również a dotyczy to zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych.

Ustawa o ochronie przyrody nie obejmuje wycinek w lasach, plantacjach i szkółkach.

Odpowiedzi na dodatkowe pytania udziela Pan Grzegorz Wierzchowski tel.41/3871037 w. 15.

 

Wzór zgłoszenia wycinki drzew  (do pobrania)

Gmina Sobków
 
Urząd Gminy w Sobkowie
Plac Wolności 12, 28-305 Sobków, woj. świętokrzyskietel.: 41 387-10-37, 387-10-22, fax: 41 387-10-34, email: sekretariat@sobkow.pl, http://www.sobkow.plNIP: 656-13-16-844NIP GMINY 656-22-15-944
Poprawny HTML 4.01 TransitionalPoprawny arkusz CSSPoprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x